Hidrofor Kapasite Hesabı

 

a) Aile sayısı veya daire sayısı : A
b) Bireyin günlük su tüketimi : T = 120 litre / gün
c) Ortalama birey sayısı aile için : B = 4 veya 5 alınır .
d) Eş zamanlı kullanım faktörü : f

 

EŞ ZAMANLI KULLANIM FAKTÖRÜ : f

4              Daireye Kadar

0,66

5 - 10      Daireye Kadar

0,45

11 - 20    Daireye Kadar

0,40

21 - 50    Daireye Kadar

0,35

51 - 100  Daireye Kadar

0,30

100          Daireden Fazla

0,25

Q = A x B x T x f (Litre)

Hm = ( 2,8 x Kat sayısı x C ) + HÖZEL
 + HAKMA

C --> Yeni bina için : 1,3 (Boru ve bunun gibi
         Eski bina için : 1,4   kayıplar kabul edilir.)

 

HÖZEL-->

Su sayacı başına    : 10 mSS

HAKMA --> 15 mSS Kabul edilir.

 

Filtrasyon için          : 15 mSS

 

 

Bahçe Sulama için : 15 mSS

 

 

Şok duş için             : 15 mSS

 

 

 

 

(PÜST + 1)

VN =

0,33 x QP x

--------------------------------------------

 

 

(PÜST - PALT ) x S


VN : Hidrofor tankı nominal hacmi (m3)
QP : Bir pompanın PALT basınçta verdiği max debi miktarı (m3 / h)
PÜST : Hidroforun çalışma üst basıncı (bar)
PALT : Hidroforun çalışma alt basıncı (bar)
S : Salt sayısı (Motorun saatte devreye girip çıkma sayısı) 1/S
    - 2 veya 3 kW lık motor güçlerine kadar şalt sayısı 40'a kadar çıkabilir.
    - Büyük motorlarda şalt sayısı 20'ye çekildi.

ÖRNEK:

     60 Daireli üç bloktan oluşan 5'er katlı yeni bir sitenin su ihtiyacını karşılayacak hidroforun kapasitesini hesaplayınız. Her dairenin sayacı ayrıdır. Banyo bataryasında şok duş kullanılmıştır :

Q = A x B x T x f (Litre)
Q = 60 x 5 x 120 x 0,30 = 10,800 LİTRE = 10,8 m3/h

Hm = (2,8 x kat sayısı x C ) + HÖZEL + HAKMA
Hm = (2,8 x 5 x 1,3) + (10 + 15) + 15 = 58,2 mSS = 60 mSS

Yukarıda hesap neticesinde elde edilen değerlerden STANDART POMPA kataloguna bakılarak pompa seçilir.

1. SEÇİM: SKM 32/3 2-14m3/H 78-60mSS 5. SHP 2900 d/d
2. SEÇİM : SNT 32/250 4 - 15,5 m3 74-54 mSS 7,5HP 2885 d/d
Buradan aynı işi gören , motor gücü küçük olan SKM 32/3 pompası seçilir.

 

VN = HİDROFOR TANKININ NORMİNAL HACMİ ( m3 )

Qp      = PALT Basıncında pompanın maxdebisi 14m3/h 
PÜST = Hidroforun çalışma üst basıncı 74 mSS den 7,4 bar. 
PALT = Hidrofor çalışma alt basıncı 6 mSS den 6 bar. 
S         = Salt sayısı 30 defa

   

(PÜST + 1)

 

( 7,4 + 1 )

 

VN =

0,33 x QPx

------------------------------------

VN = 0,33 x 14 x

------------------------------

VN = 0,924 m3   VN = 1 ton olarak bulunur.

   

(PÜST - PALT ) x S

 

( 7,4 - 6 ) x 30

 

NOT : Kapalı genleşme deposu kullanıldığı takdirde sisteme su basılmadan önce genleşme deposunun içinde basılı bulunan azot gazı basıncı sistemin statik basıncına eşit şekilde ayarlanır. Az ise ilave edilir. Fazla ise basınç düşürülür. Yukarıda ki örnek için (10 kat x 2,7 m + 15 m musluk basıncı = 42 m = 4,2 atü ) sistem boş iken ön gaz basıncı 4,2 atü'ye ayarlanır. (62 hava) Ibr.dir.

 

Ad Soyad
Doğum Yeriniz
Doğum Tarihiniz
Cinsiyet
Sürekli Adres
Cep Telefonu
Medeni Durumu
E-mail
Askerlik
TC Kimlik No
   
Okul
Bölüm
Giriş Tarihi
Mezuniyet Tarihi
İlköğretim
Lise
Üniversite
Yüksek Lisans
   
Yabancı Dil 1
Yabancı Dil 2
Yabancı Dil 3
Mesleğiniz veya uzmanlık alanınız ile ilgili katıldığınız kur ve seminerler
  Kurs Yer Yıl Süre
1
2
3
Akrabanız olmayan size referans verebilecek kişiler
Referans 1 :
Referans 2 :
Referans 3 :
İş yerimizden talep ettiğiniz ücret
Sigara Kullanıyormusunuz ?
Seyahat engeliniz var mı ?
Mesai saatleri dışında çalışabilir misiniz ?
Vardiyalı Çalışabilir misiniz ?
Sürücü ehliyetiniz varsa sınıfı ?